شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

شیشه سربی رادیولوژی:

شیشه-سربی-رادیولوژی
شیشه سربی در ابعاد 120*80سانتیمتر با معادل سرب 2/4
شیشه سربی در ابعاد 60*80سانتیمتر با معادل سرب 2/4
به همراه قاب سربی استاندارد
تعداد بازدید: 3907

شیشه سربی  آلمانی در ابعاد 120*80سانتیمتر با معادل سرب 2/4

شیشه سربی آلمانی در ابعاد 60*80سانتیمتر با معادل سرب 2/4

شیشه سربی آلمانی در ابعاد 40*60سانتیمتر با معادل سرب2/4

شیشه سربی آلمانی در ابعاد 40*30سانتیمتر با معادل سرب 2/4

 

به همراه قاب سربی استاندارد

شیشه های سربی این شرکت در بیش از 1500 مرکز تصویربرداری معتبر در سراسر

کشور نصب شده است

 

شیشه +سربی
شیشه
قاب+ سربی
درب +سربی
فریم +سربی
کرونا