شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

شیشه سربی رادیولوژی:

شیشه-سربی-رادیولوژی
شیشه سربی در ابعاد 40*60سانتیمتر با معادل سرب 2/4
شیشه سربی در ابعاد 60*80سانتیمتر با معادل سرب 2/4
به همراه قاب سربی استاندارد
تعداد بازدید: 751

شیشه سربی در ابعاد 40*60سانتیمتر با معادل سرب 2/4
شیشه سربی در ابعاد 60*80سانتیمتر با معادل سرب 2/4
به همراه قاب سربی استاندارد