شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

مشاوره،طراحی و اجرا مراکز درمانی:

مشاوره،طراحی-و-اجرا-مراکز-درمانی
مشاوره،طراحی و اجرا مراکز درمانی
تعداد بازدید: 7914

مشاوره، طراحی و اجرا مراکز درمانی بر اساس آخرین استانداردها و آیین نامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت مسکن و شهر سازی

اصول طراحی بخش رادیولوژی

 بخش رادیولوژی یکی از بخش های پرکاربرد تشخیصی درمانی می باشد که استانداردها و اصول طراحی خود را دارد. اتاق رادیولوژی باید به شکلی طراحی شده باشد که فضای کافی و مناسب برای آماده سازی تجهیزات و پشتیبانی پرستاری داشته باشد. درباره مکان یابی بخش رادیولوژی مراکز درمانی فاکتورهای متعددی در نظر گرفته می شود. بخش رادیولوژی از نظر موقعیت مکانی باید به شکلی قرار گیرد که حداکثر بهره وری و کاربری آسان تامین شود.

تکنولوژی های در حال پیشرفت دستگاههای رادیولوژی و ابداع روش های جدید برای تشخیصی در رادیولوژی توسعه یافته است. تمام این موارد باید در طراحی بخش رادیولوژی مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به نوسازی، توسعه و گسترش فضا و جایگزینی تجهیزات در آینده. فضاهای اداری و فضاهای پشتیبانی بخش رادیولوژی رادیولوژی اشاره کرد.
جهت طراحی بخش رادیولوژی سربکوبی و ایجاد زیر ساخت های لازم تاسیساتی و برقی جهت نصب تمام دستگاههای رادیولوژی دیجیتال با همکاران ما تماس بگیرید

 

مشاوره مراکز درمانی
طراحی مراکز درمانی
طراحی+اتاق+رادیولوژی
شیشه سربی