شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

عینک سربی:

عینک-سربی
عینک سربی بغل دار با معادل سرب 0/5میلیمتر Pb
قابل استفاده در تمام بخش های آنژیوگرافی و اتاق عمل ارتوپدی و ارولوژی
تعداد بازدید: 9723

عینک سربی بغل دار با معادل سرب 0/75میلیمتر استاندارد

قابل استفاده در تمام بخش های آنژیوگرافی و اتاق عمل ارتوپدی و ارولوژی

 ساخت کمپانی های MACOآلمان،INFAB آمریکا 

 در مدل های مختلف و با میزان سرب متفاوت

عینک سربی بغل دار
شیشه سربی
عینک سربی طبی
INFAB
MACO
TRIUP
عینک سربی محافظ
انواع عینک سربی