شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

پاراوان سربی:

پاراوان-سربی
پاراوان سربی
تعداد بازدید: 12228

پاراوان سربی با میزان سرب استاندارد 1.5میلیمتر (جهت حفاظت در برابر پرتوهای کم انرژی تا 70کیلو ولت) و با میزان سرب استاندارد 2میلیمتر (جهت حفاظت در برابر پرتوهای پر انرژی120-70کیلو ولت) در طرحها و رنگهای سفارشی، با قابلیت جابجای آسان، قابل استفاده در تمام بخشهای تصویر برداری با اشعه ایکس تشخیصی

پاراوان سربی
protective panel
پاراوان سربی استاندارد
پاراوان
پاراوان سربی
پاراوان سرب