شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

پوشش های سربی محافظ:

پوشش-های-سربی-محافظ
پوشش های سربی محافظ
تعداد بازدید: 13110

  روپوش سربی یک و دو طرفه :

با معادل سرب 0/5میلیمتر استاندارد ،

محصول کمپانی MACO آلمان بسیار سبک با کارایی بالا،

با رویه قابل شستشو،قابل استفاده برای تمام کاربران اشعه ایکس تشخیصی

 

جلیقه و دامن سربی :

با معادل سرب 0/5میلیمتر استاندارد ،

محصول کمپانی MACO آلمان بسیار سبک با کارایی بالا،

با رویه قابل شستشو،قابل استفاده برای تمام کاربران اشعه ایکس در بخش های آنژیوگرافی و اتاق عمل اورتوپدی و ارولوژی

 

دستکش سربی :

با معادل سرب 0/5 میلیمتر استاندارد ،

سبک و با کارایی بالا، محصول کمپانیMACO آلمان،

قابل استفاده برای تمام کاربران اشعه ایکس در بخشهای رادیولوژی و فلوروسکوپی

 

عینک سربی :

با معادل سرب 0/5میلیمتر استاندارد، محصول کمپانیMACO آلمان

،با فریم سبک وکارایی بالا ،قابل استفاده برای تمام کاربران اشعه ایکس تشخیصی ایکس در بخش های آنژیو گرافی و اتاق عمل اورتوپدی و ارولوژی

 

محافظ تیروئید : 

با معادل سرب 0/5میلیمتر استاندارد محصول کمپانی MACO آلمان

بسیار سبک وبا کارایی بالا ،قابل استفاده برای تمام کاربران اشعه ایکس تشخیصی

 

محافظ گناد مخصوص بیمار مخصوص کاربر اشعه :

دارای کمربند حلقوی مخصوص ،با معادل سرب 0/5میلیمتر استاندارد محصول کمپانیMACO آلمان

بسیار سبک وبا کارایی بالا،درسه سایز مختلف قابل استفاده در تمام بخشهای تصویر برداری با اشعه ایکس تشخیصی

محافظ گناد مخصوص بیمار مخصوص آقایان و خانم هادر سایز های مختلف


سه تکه ،با معادل سرب 1 میلیمتر استاندارد بسیار سبک وبا کارایی بالاقابل استفاده در تمام بخشهای تصویر برداری با اشعه ایکس تشخیصی

کلاه سربی

آویز مخصوص روپوش وجلیقه و دامن سربی

آویز روپوش سربی

مایع مخصوص شتشو و ضد عفونی پوشش های سربی

روپوش سربی
جلیقه و دامن سربی
عینک سربی
محافظ تیروئید
محافظ گناد
کلاه سربی
عینک سربی
lead apron
lead glass
lead skirt & vest