شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

مصرفی رادیولوژی:

مصرفی-رادیولوژی
تهیه و توزیع تمام مواد مصرفی مورد نیاز بخش های رادیولوژی و سونوگرافی شامل انواع فیلم رادیولوژی آنالوگ و دیجیتال
تعداد بازدید: 10754

انواع فیلم رادیولوژی آنالوگ ودیجیتال آگفا ( Agfa medical film)

فیلم-رادیولوژی-آنالوگ-ودیجیتال-آگفا

انواع ژل وکاغذ سونوگرافی ایرانی و خارجی ultrasound Gel-Ultrasound paper

انواع-ژل-وکاغذ-سونوگرافی

انواع داروی ظهور و ثبوت فیلم های رادیولوژی به صورت کنستانتره و آماده مصرف

انواع-داروی-ظهور-و-ثبوت-رادیولوژی

فیلم رادیولوژی دیجیتال سونی (Sony medical film)

فیلم-رادیولوژی-دیجیتال-سونی

فیلم رادیولوژی آنالوگ فوجی ( Fuji medical film)

فیلم-رادیولوژی-آنالوگ-فوجی

انواع فیلم رادیولوژی دیجیتال و آنالوگ کداک (Kodak medical film)

فیلم-رادیولوژی-دیجیتال-و-آنالوگ-کداک