شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

Dale Products:

Dale-Products
شنبه 26 آبان 1397 ساعت 15:55:05

چسب نگه دارنده ی NG تیوب
تعداد بازدید: 2356

لوله هایی که وارد بینی میشوند بسیار حساس به حرکت هستند و به راحتی در معرض حرکت و یا خارج شدن بطور تصادفی میباشند که در حال حاضر عرصه پزشکی برای جلوگیری از این حرکت های تصادفی و یا خارج شدن های ناگهانی از چسب های موجود در بیمارستان استفاده میکنند و از آنجایی که معمولا استفاده از لوله ها در بخش مراقبت های ویژه میباشد و لازم به ذکر است که تمامی بیمارانی که در این بخش بستری هستند مستعد به جذب آلودگی و در نهایت عفونت هستند این چسب ها بستر این آلودگی را برای بیماران به راحتی فراهم میکنند و دیگر معایب این چسب ها برداشتن آنها میباشد که بسیار برای بیمار زجرآور است و او را بسیار اذیت میکند و همچنین تضمین جلوگیری از این حرکت و خارج شدن های ناگهانی را به هیچ وجه نمیدهد. هدف اصلی تمامی پزشکان قبل از درمان مراقبت بهینه و ایمن بیمار است که منجر به آسودگی او ایمنی بیمار میباشد که این فاکتورها به نوبه ی خود سبب کوتاه شدن پروسه ی درمان و ذخیره شدن وقت پرستاران است که تمامی نکات گفته شده باعث شد که چسب هایی که با الیاف نرم و بدون داشتن حساسیت و آلرژی و با استفاده ی بسیار آسان، از این لوله ها به طور ایمن نگهداری کند تا از هر گونه نارضایتی بیمار از تکان خورن این لوله ها جلوگیری میکند.

برای استفاده از این چسب های نگهدارنده ی تیوب کافی است روی بینی را با مواد ضدعفونی کننده تمیز کنیم و سپس کاور چسب را یرداریم و روی بینی گذاریم و ادامه چسب را به دور لوله بچرخانیم، که البته لازم به ذکر است که این چسب ها برای هر سایز و یا هر شکل از بینی مناسب است و نیازس به قیچی برای تغیییر شکل آن نیست که این خود به ذخیره ی زمان پرستاران کمک به سزایی میکند و همینطور مشکلاتی که در کندن چسب های بیمارستانی داشتیم در این چسب ها به دلیل نرم بودن و الیافی که در آن استفاده شده است به هیچ وجه باعث آزار بیمار نمیشود که همین امر باعث شده است که نسبت به چسب های بیمارستانی برتری داشته باشد.