شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

Dale Products:

Dale-Products
شنبه 26 آبان 1397 ساعت 15:52:42

نگه دارنده ی پانسمان بینی
تعداد بازدید: 2587

یکی دیگر از معضلات در بخش های مراقبتی نگهداری پانسمان بینی میباشد که امروزه برای جلوگیری از حرکت این پانسمان ها از چسبهای بیمارستانی استفاده میکند که این نگهداری تا حدودی غیر استاندارد و غیر ایمن میباشد و با هدف عرصه پزشکی که مراقبت و ایمنی بیمار که منجر به آسودگی و راحتی بیمار میشود مغایرت دارد زیرا چسب هایی که برای نگهداری این پانسمان ها استفاده میشود که عامل جذب آلودگی و عفونت میباشد و دیگر معایب آن زمانی است که یخواهیم این چسب ها را برداریم و به دلیل الیاف سختی که در این چسب های بیمارستانی استفاده شده است برای برداشتن آن بیمار به شدت مورد اذیت قرار میگیرد از همین رو نگهدارنده های پانسمان بینی که دیگر نیازی به چسب زدن برای محافظت از پانسمان را ندارند و کمک شایانی به مراقبت بهبنه تر بیمار میکند و آسایش و راحتی بیمار از حرکت وجابجایی تصادفی پانسمان بینی را افزایش میدهد. استفاده از این نگهدارنده آنچنان راحت است که پرستار و حتی بیمار را مشتاق به استفاده از آن میکند زیرا فقط کافیست روی محلی که پانسمان است پانسمان دیگری گذاریم و در نهایت محصول را روی آن گذاریم و دو طرف آن را پشت گوش بیمار قرار دهیم،همانطور که پیداست دیگر نیازی به هدر دادن چسب های بیمارستانی که در حقیقت کمکی به نگهداری پانسمان نمیکرد و نه هنگام برداشتن آن بیمار اذیت نمیشد بلکه وقت پرستار ذخیره میشود.  لازم به ذکر است که طول این بندهای نگهدارنده یه راحتی کوتاه و بلند میشود که به همین علت برای تمامی سایزهای صورت مناسب است.

این محصول پرکاربرد و پر بازده کمک بسیاری به مراقبت بهینه و ایمن بیمار میکند که این هدف نهایی در عرصه پزشکی است که منجر آسایش و رفاه بیمار میشود.