شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

نکات کلیدی جهت حفاظت پرتوی کارکنان در فلوروسکوپی:

نکات-کلیدی-جهت-حفاظت-پرتوی-کارکنان-در-فلوروسکوپی
سه شنبه 29 تیر 1395 ساعت 11:33:16

نکات کلیدی جهت حفاظت پرتوی کارکنان
تعداد بازدید: 6354

 

كاهش دز بیمار همواره به كاهش دز كاركنان می انجامد.

  1. از وسایل حفاظتی استفاده كنید.

به طور مثال استفاده از روپوش سربی مناسب ( ضخامتی معادل 0/5 mm  در جلو و 0/25 mm در پشت ) ، عینک شیشه سربی با محافظ کناری ، محافظ تیروئید  که حفاظتی بیش از 90 % ایجاد می کند.

 

  1. قاعده ی زمان – فاصله – حفاظ

TDS را به درستی به کار ببرید .

زمان را بکاهید و فاصله را تا انجایی که در عمل ممکن است بیفزایید.

از حفاظ مناسب استفاده کنید.

 

  1. حفاظ های آویز سقفی ، حفاظ های کنار تخت و پرده های زیر تخت و دیواره ی محافظ متحرک را به کار ببرید.

این موارد تا 90 % شما را در برابر تابش پراکنده ی فلوروسکوپی محافظت می کنند.

هنگام کار در مد رشته ای ( cine acquisition ) پناه گرفتن در پشت حفاظ های متحرک توصیه می شود.

 

  1. دست هایتان را خارج از دسته پرتو اولیه نگاه دارید مگر اینکه ناچار باشید.

قرار گرفتن دستها در ناحیه مرکزی دسته پرتو اولیه عوامل موثر بر پرتودهی ( mA  و kV ) و دز بیمار و دز کارکنان را می افزاید.

 

  1. تنها 1 تا 5 درصد پرتوهای تابیده بر بدن بیمار از سوی دیگر بدن خارج می شود.

در سمت پرتوهای خروجی ( یعنی سمت آشکارساز ) بایستید ، جایی که تنها 1تا 5 درصد تابش فرودی و پرتوهای پراکنده آن وجود دارد.

 

  1. تیوب پرتو ایکس را زیر تخت بیمار مستقر کنید نه روی آن چون دستگاههای با تیوب زیر تختی حفاظت بهتری را در برابر دز پرتوهای پراکنده ایجاد می کنند.

 

  1. دز سنجی فردی انجام دهید.

حداقل از دو دزیمتر استفاده کنید یکی در زیر روپوش سربی و همتراز با قفسه سینه و یکی روی روپوش سربی همتراز با گردن یا چشم  . در کارهایی که نیازمند نزدیکی دست ها به باریکه اصلی است ، از یک دزسنج انگشتی هم استفاده کنید .

دستگاههای دزسنجی real time هم مفید اند.

 

  1. دانش خود را درباره حفاظت پرتو به روز کنید و دیدگاهتان را درباره حفاظت پرتو را به متخصص های حفاظت در برابر اشعه انتقال دهید.

 

  1. آزمون های کنترل کیفیت تجهیزات فلوروسکوپی ، کار مداوم و ایمن را ممکن می سازد.

تجهیزات را بشناسید . استفاده درست از قابلیت های دستگاه به کاهش دز بیماران و کارکنان کمک خواهد کرد.

حفاظت پرتوی کارکنان
حفاظت پرتوی بیمار
کاهش دز بیمار
دز سنجی
دزیمتری
وسایل حفاظتی در برابر پرتو