شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

میانگین پرتوگیری سالیانه ناشی از پرتو های کیهانی:

میانگین-پرتوگیری-سالیانه-ناشی-از-پرتو-های-کیهانی
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 11:31:33

میانگین پرتوگیری سالیانه ناشی از پرتو های کیهانی
تعداد بازدید: 6524

 

 

 

دز موثر سالیانه

ارتفاع(متر)

محل

مجموع

نوترون

یونساز

 

 

2020

 

1710

1130

 

820

 

580

570

 

440

 

 

900

 

740

440

 

290

 

170

170

 

110

 

 

1120

 

970

690

 

530

 

410

400

 

330

 

 

3900

 

3600

2840

 

2240

 

1660

1610

 

1180

شهرهای مرتفع

 

لاپاز( بولیوی)

 

لهاسا(چین)

 

کیتو(اکوادور)

 

مکزیکوسیتی(مکزیک)

 

نایروبی(کنیا)

 

دنور (ایالات متحده)

 

تهران (ایران)

270

30

240

سطح دریا

380

80

300

میانگین جهانی