شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

اتوکلاو رومیزی:

اتوکلاو-رومیزی
اتوکلاو رومیزی
تعداد بازدید: 5706

اتوکلاو رومیزی با بدنه تمام استیل وگارانتی مادام العمر

حداکثر دما 134درجه سانتیگراد در عرض 4-6 دقیقه تجهیزات شما استریل خواهد شد.

مجهز به سیستم سیرکولیشن بخار داخلی بدون نشت آب و بخار به بیرون

اتوکلاو رومیزی

اتوکلاو رومیزی
استریلیزاسیون
CSR
تجهیزات استریل