شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

طراحی و سربکوبی مراکز تصویربرداری پزشکی:

طراحی-و-سربکوبی-مراکز-تصویربرداری-پزشکی
طراحی و سربکوبی مراکز تصویربرداری پزشکی
تعداد بازدید: 15050

مشاوره طراحی اجراء و سربکوبی کلیه مراکز درمانی ،کلینیک ،مراکز تصویربرداری و...

 طراحی و تهیه نقشه بخش های رادیولوژی ،پزشکی هسته ای و رادیوتراپی

انجام محاسبات حفاظ گذاری برای کلیه بخش های رادیولوژی ،پزشکی هسته ای

و رادیوتراپی و مراکز صنعتی و پژوهشی آجر سربی

 سربکوبی و ایزولاسیون کلیه مراکز رادیولوژی، سی تی اسکن، پزشکی هسته ای و رادیوتراپی

انجام امور براساس آخرین آئین نامه های سازمان انرژی اتمی ایران و معاونت درمان  وزارت بهداشت

اجرای سربکوبی با تضمین اخذ تاییدیه سازمان انرژی اتمی ایران در کمترین زمان و بهترین کیفیت

 


با توجه به تجربیات و معلومات دست اندرکاران و موسسان شرکت ، یکی از برنامه های اصلی این شرکت انجام پروژه های درمانگاهی و بیمارستانی می باشد که شامل مشاوره ، طراحی ، اجرای سرب کوبی بخش های تصویربرداری و تجهیز و راه اندازی تمام بخشهای بیمارستانی می باشد که تمام این مراحل طبق آخرین استاندارهای روز و براساس قوانین و آئین نامه های سازمان انرژی اتمی و اداره کل تجهیزات پزشکی صورت می گیرد .


از جمله پروژه های انجام شده توسط کارشناسان و مهندسان این شرکت عبارتند از :
1- مشاوره، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی بخش آنژیوگرافی ، بیمارستان طالقانی ارومیه با مساحت بیش از 200 متر مربع
2- مشاوره، طراحی ، اجرا ، تجهیز و سربکوبی بخش تصویربرداری بیمارستان باهنر تهران با مساحت بیش از 100 متر مربع
3- مشاوره ، طراحی ، اجرا ، تجهیز و سربکوبی بخش تصویربرداری بیمارستان خارک با مساحت بیش از 200 متر مربع
4- مشاوره ، طراحی ، اجرا ، تجهیز بخش گوارش بیمارستان طالقانی تهران با بیش از 250 متر مربع سربکوبی
5- مشاوره ، طراحی ، اجرا و تجهیز کامل درمانگاه خیریه امامزاده حسن تهران با مساحت بیش از 300متر مربع
6- مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی درمانگاه اندیشه کرج با مساحت بیش از 300 متر مربع
7 - مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سربکوبی مرکز تصویر برداری رازی کرمانشاه با مساحت بیش از500 متر مربع
8- مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز تصویر برداری مهر اسلامشهر با مساحت بیش از400 متر مربع

9.- مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز تصویر برداری مرکز جراحی مفتح تهران با مساحت بیش از 500متر مربع

10. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز تصویر برداری بیمارستان بازرگانان تهران با مساحت بیش از 300متر مربع

11. اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز پزشکی هسته ای  بیمارستان شریعتی تهران  با مساحت بیش از 300متر مربع

12.  اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی بیرجند  با مساحت بیش از 800متر مربع

13.مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی اتاق آنژیوگرافی بیمارستان شهداتجریش  با مساحت بیش از 200متر مربع زیر نظر سازمان انرژی اتمی ایران

14. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان 22بهمن نیشابور  با مساحت بیش از 200متر مربع

15. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان لاله تهران  با مساحت بیش از 400متر مربع

16. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری پدافند نیروی هوایی ارتش با مساحت بیش از 200متر مربع

 

17. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان اختر تهران با مساحت بیش از 400متر مربع

18.مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی گناباد با مساحت بیش از 400متر مربع

19.مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان البرز کرج با مساحت بیش از 200متر مربع

20.مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان مدنی کرج با مساحت بیش از 200متر مربع

 

و چندین پروژه درمانگاهی و بیمارستانی دیگر که توسط کارشناسان و مهندسان مجرب این شرکت به اجرا درآمده و یا در حال اجرا است.امید است با مساعدت خداوند متعال بتوانیم از تجربیات و امکانات این شرکت در جهت اجرای پروژهای ایران عزیز گامی هر چند کوتاه برداریم.

 

 

سربکوبی
سرب کوبی
سربکوبی رادیولوژی
سربکوبی سی تی اسکن
سربکوبی دندانپزشکی
سربکوبی پزشکی هسته ای
سرب کوبی رادیولوژی
سربکوبی بیمارستان
سربکوبی اتاق ماموگرافی
سرب کوبی سی تی اسکن
سربکوبی مرکز تصویربرداری
سربکوبی دیوار
سرب کوبی اتاق ماموگرافی
قیمت سرب کوبی
سرب