شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

چسب پایه نگهدارنده و فیکس کننده لوله تراشه:

چسب-پایه-نگهدارنده-و-فیکس-کننده-لوله-تراشه
Tracheostomy Tube Holders
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO13485,FDA,CE
تعداد بازدید: 5964

چسب پایه نگهدارنده و فیکس کننده ی لوله تراشه در محل مناسب آناتومیک تا لوله تراشه با هرنوع جابجایی بیمار،هیچ حرکتی نکند تا شرایط کاملا ایمن و مناسبی برای بیمار فراهم شود.

-بدون ایجاد حساسیت بر روی پوست بیمار

-چسب پایه نگهدارنده تا 3 روز با ایجاد دسترسی راحت به دهان بیمار جهت امور درمانی می تواند بر روی پوست باقی بماند.

چسب
نگه دارنده
لوله تراشه
ٍendotracheal
holder
بیهوشی
مصرفی
مراقبت های ویژه