شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

مصرفی پزشکی-بیهوشی:

مصرفی-پزشکی-بیهوشی
واردات و فروش انواع اقلام مصرفی پزشکی بیهوشی و مراقبت های ویژه
تعداد بازدید: 5880

BENDABLE ARMBOARD
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO۱۳۴۸۵,FDA,CE

آتل-نگهدارنده-ی-محل-تزریق

ACE connector
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO۱۳۴۸۵,FDA,CE

رابط-کنترل-کننده-ی-گوارشی

Tracheostomy Tube Holders
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO۱۳۴۸۵,FDA,CE

چسب-نگهدارنده-لوله-تراکئوستومی

Tracheostomy Tube Holders
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO۱۳۴۸۵,FDA,CE

چسب-پایه-نگهدارنده-و-فیکس-کننده-لوله-تراشه

Transducer Holder
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO۱۳۴۸۵,FDA,CE

نگهدارنده-ی-ترانسدیوسر

NASOGASTRIC TUBE HOLDER
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO۱۳۴۸۵,FDA,CE

چسب-نگهدارنده-NG-تیوب

DALE IV-ARMOR
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO۱۳۴۸۵,FDA,CE

چسب-محافظ-محل-تزریق-وریدی

Nasal Dressing holder
محصول کمپانی Dale آمریکا
دارای تاییده ISO۱۳۴۸۵,FDA,CE

نگهدارنده-ی-پانسمان-بینی