شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

نکات کلیدی برای حفاظت پرتوی بیماران در فوروسکوپی:

نکات-کلیدی-برای-حفاظت-پرتوی-بیماران-در-فوروسکوپی
سه شنبه 29 تیر 1395 ساعت 12:01:00

نکات کلیدی برای حفاظت پرتوی بیماران در فلوروسکوپی
تعداد بازدید: 5974

 

  1. فاصله بین تیوب پرتو ایکس و بیمار را تا جایی که ممکن است بیفزایید.

 

  1. فاصله بین بیمار و گیرنده تصویر را به حداقل برسانید.

 

  1. مدت فلوروسکوپی را به حداقل برسانید.

مدت زمان فلوروسکوپی و DAP/KAP را در صورت امکان برای هر بیمار ثبت کنید.

 

  1. برای بدست آوردن تصویری با کیفیت مطلوب، از فلوروسکوپی پالسی با کمترین میزان فریم ممکن استفاده کنید.

فلوروسکوپی پالسی پرتوگیری را می کاهد.

 

  1. هنگام تصویربرداری از چند جهت، از پرتودهی مکرر به یک ناحیه از پوست بیمار بپرهیزید و ناحیه ورودی دسته پرتو بخ بدن را با چرخاندن تیوب حول بیمار تغییر دهید.

 

  1. چاقی بیمار یا ضخیمی عضوهای بدن دز سطحی ورودی ( ESD ) را می افزاید .

 

  1. تابش مایل اشعه ESD را می افزاید.افزایش ESD ، احتمال آسیب های پوستی را می افزاید.

 

  1. از مد بزرگنمایی استفاده نکنید چون در ازای هر بار نصف شدن میدان دید، آهنگ دز چهار برابر می شود.

همچنین از باریکه ساز استفاده کنید و تابش ایکس را به ناحیه مورد بررسی محدود کنید.

 

  1. تا جای ممکن تعداد فریم ها و رشته - عکس ها را بکاهید . همچنین در فلوروسکوپی از کار در مد Acquisition بپرهیزید.

آهنگ دز در فلوروسکوپی معمولی × ( 60-10 (  = آهنگ دز رشته ای (cine)

گزارش نویسی بایستی بر اساس اخرین تصویر گرفته شده انجام شود نه بر اساس رشته-عکس ها

حفاظت پرتوی بیمار
ESD
نکات حفاظتی در فلوروسکوپی