شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

طراحی و سربکوبی مراکز تصویربرداری پزشکی:

طراحی-و-سربکوبی-مراکز-تصویربرداری-پزشکی
طراحی و سربکوبی مراکز تصویربرداری پزشکی
تعداد بازدید: 6848

مشاوره طراحی اجراء و سربکوبی کلیه مراکز درمانی ،کلینیک ،مراکز تصویربرداری و...

 طراحی و تهیه نقشه بخش های رادیولوژی ،پزشکی هسته ای و رادیوتراپی

انجام محاسبات حفاظ گذاری برای کلیه بخش های رادیولوژی ،پزشکی هسته ای

و رادیوتراپی و مراکز صنعتی و پژوهشی آجر سربی

 سربکوبی و ایزولاسیون کلیه مراکز رادیولوژی، سی تی اسکن، پزشکی هسته ای و رادیوتراپی

انجام امور براساس آخرین آئین نامه های سازمان انرژی اتمی ایران و معاونت درمان  وزارت بهداشت

اجرای سربکوبی با تضمین اخذ تاییدیه سازمان انرژی اتمی ایران در کمترین زمان و بهترین کیفیت

 


با توجه به تجربیات و معلومات دست اندرکاران و موسسان شرکت ، یکی از برنامه های اصلی این شرکت انجام پروژه های درمانگاهی و بیمارستانی می باشد که شامل مشاوره ، طراحی ، اجرای سرب کوبی بخش های تصویربرداری و تجهیز و راه اندازی تمام بخشهای بیمارستانی می باشد که تمام این مراحل طبق آخرین استاندارهای روز و براساس قوانین و آئین نامه های سازمان انرژی اتمی و اداره کل تجهیزات پزشکی صورت می گیرد .


از جمله پروژه های انجام شده توسط کارشناسان و مهندسان این شرکت عبارتند از :
1- مشاوره، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی بخش آنژیوگرافی ، بیمارستان طالقانی ارومیه با مساحت بیش از 200 متر مربع
2- مشاوره، طراحی ، اجرا ، تجهیز و سربکوبی بخش تصویربرداری بیمارستان باهنر تهران با مساحت بیش از 100 متر مربع
3- مشاوره ، طراحی ، اجرا ، تجهیز و سربکوبی بخش تصویربرداری بیمارستان خارک با مساحت بیش از 200 متر مربع
4- مشاوره ، طراحی ، اجرا ، تجهیز بخش گوارش بیمارستان طالقانی تهران با بیش از 250 متر مربع سربکوبی
5- مشاوره ، طراحی ، اجرا و تجهیز کامل درمانگاه خیریه امامزاده حسن تهران با مساحت بیش از 300متر مربع
6- مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی درمانگاه اندیشه کرج با مساحت بیش از 300 متر مربع
7 - مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سربکوبی مرکز تصویر برداری رازی کرمانشاه با مساحت بیش از500 متر مربع
8- مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز تصویر برداری مهر اسلامشهر با مساحت بیش از400 متر مربع

9.- مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز تصویر برداری مرکز جراحی مفتح تهران با مساحت بیش از 500متر مربع

10. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز تصویر برداری بیمارستان بازرگانان تهران با مساحت بیش از 300متر مربع

11. اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز پزشکی هسته ای  بیمارستان شریعتی تهران  با مساحت بیش از 300متر مربع

12.  اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی بیرجند  با مساحت بیش از 800متر مربع

13.مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی اتاق آنژیوگرافی بیمارستان شهداتجریش  با مساحت بیش از 200متر مربع زیر نظر سازمان انرژی اتمی ایران

14. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان 22بهمن نیشابور  با مساحت بیش از 200متر مربع

15. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان لاله تهران  با مساحت بیش از 400متر مربع

16. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری پدافند نیروی هوایی ارتش با مساحت بیش از 200متر مربع

 

17. مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان اختر تهران با مساحت بیش از 400متر مربع

18.مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی گناباد با مساحت بیش از 400متر مربع

19.مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان البرز کرج با مساحت بیش از 200متر مربع

20.مشاوره ، طراحی ، اجرا، تجهیز و سرب کوبی مرکزتصویربرداری بیمارستان مدنی کرج با مساحت بیش از 200متر مربع

 

و چندین پروژه درمانگاهی و بیمارستانی دیگر که توسط کارشناسان و مهندسان مجرب این شرکت به اجرا درآمده و یا در حال اجرا است.امید است با مساعدت خداوند متعال بتوانیم از تجربیات و امکانات این شرکت در جهت اجرای پروژهای ایران عزیز گامی هر چند کوتاه برداریم.

 

 

سربکوبی رادیولوژی سی تی اسکن
شیشه سربی
طراحی و اجرای مراکز درمانی
مرکز تصویربرداری
حفاظ گذاری
محاسبات حفاظ اشعه
حفاظت در برابر اشعه
طراحی رادیولوژی
رول سرب زنجان
آجر سربی
مشاوره سربکوبی
سربکوبی مرکز تصویربرداری
تجهیز مرکز تصویربرداری
سربکوبی