شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

کاربردهای پرتوهای غیر یونساز:

کاربردهای-پرتوهای-غیر-یونساز
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 07:59:05

کاربردهای پرتوهای غیر یونساز
تعداد بازدید: 3177

 

 

 

کاربردها

نوع پرتو

تهیه ویتامین دی، استریل کردن لوازم بهداشتی، معالجه امراض پوستی، پزشکی، صنعت چاپ و تکثیر، دستگاه های ماورابنفش ترکیابی، حشره کش های برقی، رنگرزی، الکترونیک و غیره.

 

 ماورابنفش

(UV)

فیزیوتراپی، لامپ های مادون قرمز کوره های حرارتی، فرهای مادون قرمز،دستگاه های کنترل از راه دور،آشکار سازهای شعله.

 

 

مادون قرمز

(IR)

فرهای میکروویو،ماشین های صنعتی، مخابرات ، رادار، رادیو و تلویزیون، دیاترمی، پزشکی، تلفن همراه و ام ار آی

 

 

میکروویو و رادیویی

(MW/RF)

انتقال و توزیع برق، کلیه وسایل برقی که از برق شهر  استفاده می کنند.

 

 

بسامد به شدت کم

(ELF)

 

سونوگرافی، دستگاه های سونار، پزشکی، وسایل صنعتی اندازه گیری دستگاه های نشت یابی و ترکیابی و ضخامت سنجی.

 

 

مافوق صوت

(US)