شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

فهرستی از ابزارهای متداول فیزیک بهداشت:

فهرستی-از-ابزارهای-متداول-فیزیک-بهداشت
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 07:58:25

فهرستی از ابزارهای متداول فیزیک بهداشت
تعداد بازدید: 2879

 

 

 

نوع پرتو آشکارشونده

نوع آشکار ساز

نوع ابزار

 

 

و ,,

 

امولسیون عکاسی

 

فیلم بج

اتاقک یونش (هوا)

 

اتاقک یونش

 

آشکارساز گایگر- مولر

هشدار دهنده ی فردی

 

اتاقک یونش (هوا)

 

جستجو گر کوتی – پای

اتاقک یونش

دیده بان دائم بتا و گاما هوا

سوسوزن (Ag)zns    

دیده بان دائمی هوا

 

آشکارساز گایگر- مولر

دیده بان دست و پا