شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

طبقه بندی لیزرها و نکات ایمنی مرتبط با آنها:

طبقه-بندی-لیزرها-و-نکات-ایمنی-مرتبط-با-آنها
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 07:57:39

طبقه بندی لیزرها و نکات ایمنی مرتبط با آنها
تعداد بازدید: 2904

 

 

 

نکات ایمنی کار با پرتو

میزان خطرناکی

نوع پرتو

توان پرتو خروجی

نوع لیزر

 

این این نوع لیزرها بسته هستند و نکته ایمنی خاصی ندارند.

بی خطر

_

صفر

 

1

نگاه کردن به پرتو یا تاباندن آن به چشم افراد خطرناک است.

کم خطر

مرئی

1mW

   2

نگاه کردن به پرتو یا تاباندن آن به چشم افراد خطرناک است.

نگاه کردن به پرتو با وسایل نوری مانند دوربین،تلسکوپو غیره خطرناک است.

استفاده از لیزر توسط افراد متفرقه ممنوع است.

توجه به نکات ایمنی خاص این دسته لیزر قبل از کار با آن ضروری است.

 

 

نسبتا خطرناک

 

 

مرئی

 

 

5mW

 

 

3A

قرار گرفتن درمقابل اشعه یا تاباندن آن به سمت افراد خطرناک است.

استفاده از عینک محافظ مخصوص و محافظ پوست هنگام کار ضروری است.

استفاده از لیزر توسط افراد متفرقه ممنوع است.

توجه به نکات ایمنی خاص این دسته لیزر قبل از کار با آن ضروری است.

 

 

 

خطرناک

 

 

مرئی و یا

نا مرئی

 

 

 

0/5W

 

 

 

3B

قرار گرفتن دربرابر اشعه یاانعکاسات آن به سمت افراد خطرناک است.

استفاده از عینک مخصوص و محافظ پوست در محلی که لیزر روشن است ضروری است.

استفاده از لیزر توسط افراد متفرقه ممنوع است.

توجه به نکات ایمنی خاص این دسته لیزر قبل از کار با آن ضروری است.

 

 

بسیار خطرناک

 

 

مرئی

یا

نا مرئی

 

 

0/5W

 

 

4